Hur säger jag upp ett hyreskontrakt?

Rutiner för uppsägning

 • Ifall någon utav parterna önskar säga upp hyresavtalet i förtid, ska både Samtrygg och den andra parten skriftligen informeras om detta. Detta görs företrädesvis per e-post till Samtrygg på kundtjanst@samtrygg.se samt till uthyraren e-postadress.
 • En uppsägning som enbart sker till Samtrygg är inte giltig; Samtrygg varken kan eller får motta en uppsägning eftersom uppsägningen blir ogiltig då Samtrygg inte är en avtalspart i hyresavtalet.
 • Samtryggs allmänna villkor innebär bl.a. att du måste informera Samtrygg skriftligen om att du vill avsluta hyresavtalet i förtid. Enklaste sättet att säkerställa detta är att e-posta den andre avtalsparten om uppsägningen och att skicka en kopia på detta e-postmeddelande till Samtrygg.
 • Du behöver inte informera Samtrygg om att hyresavtalet är avslutat, så länge ni följer hyresavtalets tider.
 • Försäkra dig om att du mottar en bekräftelse från den andre avtalsparten; om du inte hör någonting ifrån personen ifråga bör du höra av dig till Samtrygg så kan vi se om vi hitta en lösning på problemet.
 • Tänk på att informera avtalsparten och Samtrygg så fort du med säkerhet vet att du kommer att vilja säga upp hyresavtalet, annars kan du riskera att få vänta onödigt länge med att avträda hyresavtalet.
 • När båda parter bekräftat uppsägningen skickar Samtrygg en  på att uppsägningen är verkställd. 

Uppsägningstider

 • Enligt hyreslagen räknas uppsägningstiden i hela kalendermånader, vilket innebär att den månad då uppsägningen görs inte räknas.
 • Samtryggs avtal kan signeras på bestämd såväl som obestämd tid, men reglerna för uppsägningstid skiljer sig inte nämnvärt vad gäller de olika avtalsformerna.  
 • Hyresgästen har alltid rätt att säga upp hyresavtalet vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Ett exempel: Uppsägningen sker den 15 februari vilket innebär att hyresavtalet upphör att gälla den sista mars.
 • Hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet till ett senare månadsskifte än en månad, men inte till ett tidigare.
 • Avtalsparterna kan komma överens om en kortare uppsägningstid för hyresgästen än en månad, men inte till en längre uppsägningstid.
 • Hyresvärden kan aldrig säga upp hyresavtalet till att upphöra tidigare än vid det månadsskifte som inträffar tre månader efter uppsägningen.
 • Givetvis kan uthyraren säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan om hyresgästen har misskött sig så pass att hyresrätten är förverkad. Om hyresgästen uteblir med hyresinbetalningar under fler än två månader kan uthyraren ha rätt att säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan (Samtrygg täcker inte fler än två månadshyror).

Uppsägning och vräkning från Samtryggs sida

 • Samtrygg har rätt att säga upp sin del utav avtalet vid bl.a. uteblivna inbetalningar. Detta innebär dock inte att hyreförhållandet mellan uthyraren och hyresgästen avslutas, utan detta regleras mellan parterna.
 • Uteblivna hyresinbetalningar utgör den vanligaste grunden för vräkning. Om hyresgästen inte betalar hyran inom 8 dagar fr.o.m. sista inbetalningsdatum, finns stor risk att en vräkningsprocess inleds.
 • Du kan läsa mer om uppsägning i Samtryggs allmänna villkorhttps://www.samtrygg.se/Home/GeneralTermsAndConditions.

Svarade det här på din fråga? Tack för din feedback! 🙌 Ett fel uppstod när du lämnade din feedback. Försök gärna igen!

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss