Vad händer om skador uppstår under hyresperioden?

Det är du som hyresgäst som ansvarar för inventarierna under hyresperioden och det är viktigt att du som hyresgäst uppmärksammar uthyraren på eventuella uppkomna skador. Börja med att se över besiktningsprotokollet och inventarieförteckningen. 

Huvudprincipen är att bostaden efter hyresperioden ska lämnas i samma skick som den mottogs. Hyresgästen tar ansvar för att så fort som möjligt skicka en skadeanmälan till försäkringsbolaget samt att informera Samtrygg om skadorna. Ifall skadorna utgör ett försäkringsärende, står hyresgästen för självrisken.

Hyresgästen har en vårdplikt och ska använda lägenheten med normal aktsamhet.

Eventuella skador på bostaden är en av de främsta anledningarna till att parterna bör upprätta besiktningsprotokollet och inventarieförteckningen så noggrant som möjligt.

Uthyraren står för underhåll och reparationer som är nödvändiga vid fall av normalt slitage. Notera att normalt slitage inte kan undvikas och att det därför är rimligt att förslitningsskador uppstår på möbler och övrig inredning, särskilt om du har hyrt ut din lägenhet under en längre period.

Begreppet “normalt slitage” har ingen enhetlig definition, utan utrymme för tolkning finns. Det finns en hel del avgöranden från hyresnämnden att kika på för vägledning. Ett exempel på onormalt slitage är när hyresgästen har rökt i lägenheten och inte har begränsat följdskadorna utav detta. 

Hyresgästen svarar för skador som den har orsakat p.g.a. vårdslöshet eller försummelse.

Notera att uthyraren har en underhållsskyldighet som bl.a. innebär att tapeter ska bytas ut var tionde år vilket givetvis påverkar hyresgästens ansvar gällande vissa sorters förslitningsskador.

Ifall hyresgästen inte vill kännas vid skadorna alternativt inte anser att det är skador som hyresgästen ska stå för, kan hyresvärden vända sig till hyresnämnden.

Svarade det här på din fråga? Tack för din feedback! 🙌 Ett fel uppstod när du lämnade din feedback. Försök gärna igen!

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss