Vad gör jag om flyttstädningen är undermålig?

Eventuella tvister

  • Tvister gällande flyttstädning är en utav de vanligaste tvisterna i samband med andrahandsuthyrning.
  • Hyresnämnden utgör instans för eventuella tvister. Hyresnämnden tar inte ut några avgifter, men vardera part får stå sina kostnader för bl.a. ombud och bortfall av inkomst. Det är sällan särskilt lönsamt att processa i hyresnämnden vad gäller just flyttstädning eftersom beloppen är relativt små. Vissa av hyresnämndens beslut går att överklaga till Svea hovrätt.

Bevisning

  • Det är uthyrarens uppgift att bevisa att städningen inte håller måttet.
  • Samtrygg lämnar ett utlåtande angående städningen baserat på den dokumentation som finns. Detta utlåtande är inte bindande eftersom Samtrygg inte är en domstol, men det kan ge en indikation på hur utfallet kommer att bli.
  • Samtryggs erfarenhet är att om samtliga dokument (besiktningsprotokoll, inventarieförteckning, nyckelkvittens och flyttstädningsprotokoll) fylls i så noggrant som möjligt, kan tvister undvikas.

Städfirma

  • Om någon av parterna anlitar en städfirma för att åtgärda städningen, är det viktigt att du bestrider fakturan om du anser att bostaden var korrekt städad.
  • Samtrygg har ett fördelaktigt avtal med en städfirma och hjälper gärna dig att enkelt och snabbt ordna en flyttstädning om detta skulle behövas.
Svarade det här på din fråga? Tack för din feedback! 🙌 Ett fel uppstod när du lämnade din feedback. Försök gärna igen!

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss