Hur går det till vid utflyttning?

När avtalet är uppsagt och uppsägningstiden börjar närma sig sitt slut går det till på detta sätt:

1. Kom överens med uthyraren om nyckelöverlämning. Enligt hyresavtalet så ska utflytt ske senast kl 12.00 dagen efter avtalet upphört.

2. Eventuell erlagd deposition utbetalas 14 dagar efter avslutad hyresperiod under förutsättning av uthyraren inte har inkommit med klagomål.

3. Om du önskar kan vi avaktivera eller ta bort din profil hos Samtrygg.


Vilka regler gäller vid uthyrning? 

Huvudprincipen är att bostaden ska lämnas i samma skick som den mottogs.

Det finns inga lagregler att tillgå i dessa ärenden, vilket innebär att det är extra viktigt att besiktningarna genomförs noggrant och att de görs gemensamt mellan uthyrare och hyresgäst.

Eftersom flyttstädning varken regleras av hyreslagen eller lagen om uthyrning av egen bostad, får man kika på hyresavtalet och allmänna villkor i första hand. Om inte flyttstädningen reglerats i hyresavtalet, ska principen om att bostaden ska levereras i vart fall samma skick som när den mottogs.

Inga regler tillåter egentligen hyresgästen att återställa lägenheten efter uthyrningsperioden, utan detta måste ske under uthyrningstiden. Detta innebär att uthyraren kan kräva hyresgästen på ersättning för de problem den bristfälliga städningen inneburit trots att hyresgästen har sett till att städa bostaden efter uthyrarens klagomål. Tänk alltså på att det är viktigt att flyttstädningen följer Samtryggs riktlinjer och allmänna principer!

Svarade det här på din fråga? Tack för din feedback! 🙌 Ett fel uppstod när du lämnade din feedback. Försök gärna igen!

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss