Om hyresgästen saknar kredithistorik?

Samtrygg genomför en kreditbedömning av hyresgästen. Om det visar sig att hyresgästen saknar kredithistorik, kan en familjemedlem, vän eller kollega gå in som borgensman för hyresgästen. 

Detta innebär att både hyresgäst och borgensman kommer att signera hyresavtalet, men borgensmannen signerar hyresavtalet i egenskap av borgensman och inte som hyresgäst.


Svarade det här på din fråga? Tack för din feedback! 🙌 Ett fel uppstod när du lämnade din feedback. Försök gärna igen!

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss